Επιλογή στεγαστικού δανείου

Η αλλαγή της οικογενειακής κατάστασης, η επαγγελματική υποχρέωση για μετεγκατάσταση σε άλλη πόλη, η απαλλαγή από τη δέσμευση του ενοικίου είναι μερικοί από τους λόγους που οδηγούν στην απόφαση ιδιοκτησίας ενός σπιτιού. Η περιορισμένη δυνατότητα κάλυψης του κόστους αγοράς ενός σπιτιού μέσω των αποταμιεύσεων είναι ο βασικός λόγος που οδηγεί στη λήψη στεγαστικού δανείου. Στεγαστικό είναι το δάνειο που χορηγούν οι τράπεζες για αγορά, κατασκευή, επισκευή κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης, καθώς και για την αγορά οικοπέδου. Το ποσό του δανείου επιστρέφεται στην τράπεζα που το εξέδωσε, με τη μορφή δόσεων προσαυξημένων με τον τόκο που αναλογεί, μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
Για την επιλογή του καταλληλότερου στεγαστικού δανείου, εκείνου που ταιριάζει στις δυνατότητές σας, είναι απαραίτητο να λάβετε υπόψη σας μια σειρά από παραμέτρους, όπως αυτές αναφέρονται στη συνέχεια.

 • Εμπορική αξία του ακινήτου
  Εξετάστε με προσοχή το πραγματικό κόστος αγοράς του ακινήτου, συνυπολογίζοντας τα έξοδα μεταβίβασης, μετακόμισης, αλλά και τα έξοδα αποπεράτωσης ή επισκευής του, όπου αυτό απαιτείται.
 • Ποσοστό αυτοχρηματοδότησης
  Υπολογίστε το ποσό το οποίο θα διαθέσετε εσείς ή με τη βοήθεια της οικογένειάς σας και αντίστοιχα το ποσό το οποίο πρόκειται να δανειστείτε.
 • Ατομικά χαρακτηριστικά
  Εξετάστε την επαγγελματική και οικογενειακή σας κατάσταση, τις οικογενειακές σας ανάγκες, τις δαπάνες διαβίωσης και τα πάγια μηνιαία έξοδά σας, ώστε να υπολογίσετε το ποσό της δόσης που θα πρέπει να πληρώνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή στην παράμετρο της μακροχρόνιας δέσμευσης ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες εκπλήξεις.
 • Χρονικό περιθώριο αποπληρωμής
  Η χρονική διάρκεια του δανείου επηρεάζει το ποσό της μηνιαίας δόσης και όσο πιο στενά είναι τα χρονικά περιθώρια αποπληρωμής του δανείου τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσό της δόσης που προκύπτει.
 • Χαρακτηριστικά δανείων
  Συγκρίνετε τα στεγαστικά δάνεια που προσφέρουν οι τράπεζες με βάση το επιτόκιο, τη διάρκεια αποπληρωμής, τη μηνιαία δόση, την περίοδο χάριτος, τη δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής, το ποσό της δανειοδότησης και τα έξοδα δανείου.

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και σύνεση στην επιλογή του στεγαστικού σας δανείου. Όσες τράπεζες και αν επισκεφθείτε, όσα προγράμματα στεγαστικών δανείων και αν συγκρίνετε, να θυμάστε ότι το καλύτερο δάνειο είναι αυτό που μπορείτε να πληρώνετε τις δόσεις του σε όλη τη διάρκειά του. Ένας κανόνας αναφέρει ότι η δόση για το στεγαστικό δάνειο δεν πρέπει να ξεπερνά το 35% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματός του δανειολήπτη. Ακολουθήστε τον.

Θα σας δώσουμε ΔΩΡΕΑΝ πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τη διαδικασία της αγοράς ή ενοικίασης ακινήτου και θα είμαστε δίπλα σας για να κάνετε την καλύτερη επιλογή

Καλέστε μας στο 211 80 05 189
Η συνάντηση είναι εμπιστευτική